VSBfonds tevreden over start van Lelykracht

‘Lelykracht heeft een mooie start gemaakt. Er is een goede basis neergelegd om dit jaar aan verder te werken’.

Het VSBfonds, dat Lelykracht met een miljoen euro voor drie jaar ondersteunt, heeft samen met de organisatie van Lelykracht het eerste half jaar geëvalueerd. En dat ziet er goed uit, zegt Petra van Aken van het VSBfonds.

De evaluatie betreft het tweede halfjaar van 2017 en volgt op de bekendmaking in juni vorig jaar dat het VSBfonds Lelykracht drie jaar zou steunen met in totaal één miljoen euro. ‘Eerst maar even een mogelijk misverstand uit de wereld helpen: het is dus niet zo dat we in één keer een miljoen hebben overgemaakt aan Lelykracht. Het bedrag is opgedeeld in drie gelijke delen voor de drie jaren. Voor elk jaar levert Lelykracht een projectprogrammering met bijbehorende begroting aan, die we vervolgens beoordelen. Na ons akkoord krijgt Lelykracht een volgend deel van de donatie.’ Overigens heeft Lelykracht ook andere inkomsten waarmee projecten worden gefinancierd.

Doelen voor ogen
Het VSBfonds houdt daarbij voor ogen dat die projecten de verbinding, samenhang en levendigheid in Lelystad bevorderen. ‘Een stad waarin je goed kunt oproeien en een stad waar je trots op bent. Dat is, zoals uit eerder onderzoek is gebleken, iets waar de inwoners behoefte aan hebben.’

Zichtbaar en niet zichtbaar
In het tweede half jaar van 2017 zijn veel projecten in de startblokken gezet. ‘We hebben er het volste vertrouwen in dat die op een goede manier worden volbracht.’ Veel van die projecten zijn zichtbaar voor de stad, zoals ‘Zilte Zee, Zoete Dromen’, maar niet allemaal. ‘Neem bijvoorbeeld de ‘Lelykracht Academy’, een opleidingstraject waarin medewerkers van alle betrokken organisaties en inwoners leren samenwerken. Want het is nogal wat, die samenwerking tussen Kubus, Welzijn Lelystad, Flevomeer Bibliotheek en Sportbedrijf Lelystad, en andere organisaties die zich aansluiten bij de beweging. Dat is een leerproces, daar moet je in investeren. Op de Lelykracht Academy leren betrokkenen zich de Lelykracht-methodes eigen te maken.’

Tijd nodig
Van Aken benadrukt dat dit soort trajecten tijd nodig hebben. ‘En omdat Lelykracht ook erg lokale projecten organiseert, merk je er in de ene wijk misschien wat meer van dan in de andere. Maar uiteindelijk zal er op zoveel plekken zoveel gebeuren, dat het niemand kan ontgaan. En uiteindelijk moet het een beweging opleveren die ook na drie jaar, als de financiële steun van het VSBfonds ophoudt, op eigen kracht verder gaat. Met steun van de inwoners, met steun van bedrijven, met steun van de instellingen.’

Spektakel
Ten tijde van de evaluatie was er één project wel uitermate zichtbaar voor de hele stad: het spektakel ‘Zilte Zee, Zoete Dromen’. Van Aken lacht. ‘Ja, dat zit dus nog niet in de evaluatie. De voorbereiding wel, maar de uitvoering niet. Maar ik heb het gezien en vond het geweldig. Ik was blij verrast dat de tribunes zo vol zaten, dat er zoveel mensen aan meededen en dat er zoveel diversiteit te zien was op het podium. En zoveel plezier, want dat spatte er echt vanaf. Het is mooi dat dat mede dankzij het VSBfonds plaats heeft kunnen vinden. Dit soort dingen gebeuren ook in het klein. Met een buurtpicknick die onlangs is gehouden, met Straat op de Kaart. Als Lelykracht dat weet vast te houden, zal je zien dat er iets bijzonders ontstaat in Lelystad!’

Bron: Flevopost