Feestelijke opening Wijkcentrum De Dukdalf

Na een grondige renovatie is dinsdag 9 oktober 2018 de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) De Dukdalf in Lelystad geopend door wethouder Nelly den Os. De wethouder werd verwelkomd door Jan Dekker, directeur van Welzijn Lelystad, want Welzijn Lelystad is ook in dit wijkcentrum verantwoordelijk voor het beheer en het Opbouwwerk werkt ook vanuit deze locatie.

Groot feest
Het was een stralende dag die de officiële (her)opening van wijkcentrum De Dukdalf dinsdag tot een groot feest maakte. Bewoners en netwerkpartners kwamen in groten getale nieuwsgierig ontdekken wat de locatie te bieden heeft. Kinderactiviteiten en workshops van verschillende aanbieders, een informatiemarkt, (live)muziek en heerlijke hapjes verzorgd door stichting Samen Sociaal uit Lelystad, zorgden ervoor dat er volop werd genoten.

Het nieuwe wijkcentrum is herbouwd op de plek van het oude buurthuis De Dukdalf aan de Punter 35-27. Bewoners en in stadsdeel Noordwest werkende instellingen waren allemaal uitgenodigd. Tijdens de opening was er volop de gelegenheid om kennis te maken van het activiteitenprogramma van De Dukalf. Behalve Welzijn Lelystad zijn het Jeugd- en Gezinsteam, de wijkraad en diverse bewoners actief in De Dukdalf. Het wijkcentrum biedt ook flexplekken voor het Sociaal wijkteam (SWT).

Spreekuren
Er worden wekelijks spreekuren gehouden. Zo is er een wijkspreekuur, er is een financieel spreekuur en ook de wijkraad heeft er een spreekuur.

Lelykracht heeft samen met bewoners rondom het wijkcentrum, Welzijn Lelystad en gemeente Lelystad informatie opgehaald om dit wijkcentrum in te richten naar de wens, van vooral, bewoners. Middels onderzoek met buren en andere wijkbewoners zijn wijkbehoeften opgehaald en is gekeken met netwerkpartners en belanghebbenden uit de wijk hoe de programmering van Wijkcentrum De Dukdalf het beste op de wijkbewoners afgestemd kan worden. Voor, door en met de buurt is het motto!