Tweede brainstormsessie Club 50 van 50

In het kader van 50 jaar Lelystad heeft Lelykracht de projectgroep ‘50 van 50‘ in het leven geroepen. Deze vijftig uitverkoren Lelystedelingen gaan aan de slag met leuke projecten voor alle inwoners, die bijdragen aan de ontwikkeling van de stad.

Afspiegeling van de Lelystadse samenleving
Op woensdag 7 februari 2018 was de aftrap en kwam dit vijftigtal bij elkaar in Wijkcentrum Zuiderzee. Deze ‘50 van 50’ vormen een zo goed mogelijke afspiegeling van de Lelystadse samenleving: jong en oud, met diverse sociale en maatschappelijke achtergronden. Iedere Lelystedeling zal zich in minimaal één van hun herkennen.

Tweede brainstormsessie
Op woensdag 7 maart 2018 vond de tweede brainstormsessie voor het project plaats in de MFA AtolPlaza. Aan het begin van deze avond werd er door de aanwezige deelnemers gekozen om binnen de 3 populaire subgroepen verder na te denken over hoe we ontmoeting en verbinding kunnen bevorderen in Lelystad. Deze subgroepen zijn:

  1. Cultuur/stadshart/wereldkeuken/cultuurmarkt
  2. Communicatie in Lelystad
  3. Sport en Welzijn

Vanaf nu vinden de brainstormsessie in kleinere, afzonderlijke groepjes plaats. Uitgangspunt daarbij is hoe jongeren in onze kaders passen en hoe we rekening kunnen houden met ouderen en hun omstandigheden. De eerste groep gaat zich ontfermen over de culturele ontmoetingen in Lelystad: hoe kunnen we ons aansluiten bij bestaande initiatieven als de Multiculturele Dag en Lelydag? Vanuit hier gaan we bedenken hoe we deze events een meer structureel karakter kunnen geven. Ontmoeting tussen diverse culturen staat daarbij centraal.
In de tweede groep wordt nader ingegaan op de communicatie: hoe kunnen we de communicatie over uitgaan en events in Lelystad verbeteren? Kunnen we bijvoorbeeld diverse partijen/evenementenagenda’s binnen Lelystad koppelen, of kunnen we manieren bedenken waardoor Lelystedelingen tijdig op de hoogte zijn van voor hen interessante activiteiten?
De derde groep gaat zich vanaf nu bezighouden met de vraag hoe we de verbinding tussen jong en oud in Lelystad kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door middel van buitenschoolse projecten met uitvoeringen in ouderencentra.

Meer weten over de Club 50 van 50? Mail ons info@lelykracht.nl