Stichting Lelykracht wordt opgeheven

Gedurende vier jaar, van 2016 tot en met 2019, heeft Lelykracht dankzij subsidies van de gemeente Lelystad en het VSBfonds verschillende activiteiten op het gebied van sport, gezondheid, welzijn en cultuur uitgevoerd in Lelystad. De activiteiten hebben veel bezoekers en deelnemers getrokken en groot enthousiasme te weeg gebracht.

Lelykracht
Lelykracht is geïnitieerd door FlevoMeer Bibliotheek, Kubus, Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad. Samen zetten deze instellingen zich in om van Lelystad een levendige en krachtige stad te maken. Een stad waar iedere inwoner alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Een stad waar de inwoners met plezier en in verbinding met anderen wonen en waar altijd wat te beleven valt. Lelykracht werkt vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, gericht op positieve impulsen voor de stad.

Verbreding activiteitenprogramma
In 2019 is het activiteitenprogramma verbreed, door op zoek te gaan naar initiatieven in de stad die goed aansluiten op de doelstelling van Lelykracht: Lelystedelingen met elkaar verbinden en van Lelystad een bruisende stad maken. De verbreding van het programma heeft bijzonder goede resultaten opgeleverd. Van de 19 activiteiten die in 2019 zijn uitgevoerd, zijn 10 activiteiten uitgevoerd in aansluiting op initiatieven van bewoners en andere organisaties.

Ruimte voor de flexibilisering van de samenwerking
In 2020 wordt Stichting Lelykracht opgeheven. De vier instellingen blijven als maatschappelijke organisaties zeker onderling met elkaar samenwerken, maar niet meer onder de vlag van Lelykracht. Door te stoppen met Stichting Lelykracht scheppen zij ruimte voor de flexibilisering van de samenwerking. Het streven is om meer lokale instellingen uit te nodigen mee te werken aan de doelstelling van een sterkere stad met meer sociale cohesie. De beweging die op gang is gekomen gaat verder door de samenwerking in de stad uit te breiden.