Stichting Lelykracht stopt, maar de samenwerking en beweging gaan door

Het bestuur van Stichting Lelykracht heeft besloten om de samenwerking van de vier maatschappelijke organisaties onder de vlag Lelykracht te beëindigen. Voor het realiseren van de doelstelling van een sterkere stad met meer sociale cohesie wordt een nieuwe aanpak gekozen.

Lelykracht is in 2016 geïnitieerd door FlevoMeer Bibliotheek, CKC De Kubus, Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad met als doel een sterkere stad met meer sociale cohesie. Door onderling de krachten te bundelen en inwoners, private en publieke organisaties met elkaar te verbinden. De samenwerking verkreeg, naast subsidie van de gemeente Lelystad, veel financiële steun van het VSBfonds.

Lelykracht heeft in de afgelopen jaren met een groot aantal lokale organisaties en initiatieven samengewerkt. Steeds met als doel om inwoners te betrekken bij de activiteiten en aan te sluiten op hun behoeften. In de periode 2016-2019 zijn met tientallen activiteiten duizenden inwoners van Lelystad bereikt. Bijvoorbeeld met het programma Krachtpatsers. Meer dan 1.000 kinderen hebben deelgenomen aan diverse activiteiten gericht op talentontwikkeling en het (her)ontdekken van hun passie. Het programma Verenigde Straten heeft inwoners met elkaar in contact gebracht, een bereik van ongeveer 2.500 inwoners. Aan het project Heel Lelystad stopt…met roken hebben 300 mensen meegedaan. Van hen rookt 72% na 2 jaar nog steeds niet. Het spektakelstuk Zilte Zee, Zoete Dromen, met het verhaal van Flevoland, is gerealiseerd met actieve deelname van ruim 300 inwoners voor toneel, dans en zang en als vrijwilliger achter de schermen. En dit zijn slechts een deel van de projecten en activiteiten op het gebied van cultuur, sport en welzijn die samen met inwoners en andere (maatschappelijke) organisaties zijn opgestart.

Jan Gommer, voorzitter van het bestuur van Lelykracht: “We blijven als maatschappelijke organisaties zeker onderling met elkaar samenwerken, maar niet meer onder de vlag van Lelykracht.
De beweging die op gang is gekomen gaat verder door de samenwerking in de stad uit te breiden. We gaan nog meer lokale instellingen uitnodigen mee te werken aan de doelstelling van een sterkere stad met meer sociale cohesie. We voelen een grote behoefte aan flexibele samenwerkingsvormen, met deelname door partijen uit verschillende sectoren en inwoners van de stad. Hoe dat er precies uit ziet, gaan we de komende tijd verder onderzoeken en uitwerken. Door te stoppen met Stichting Lelykracht scheppen we ruimte voor de flexibilisering van de samenwerking, want daar gaat het om. De recente gesprekken in de gemeenteraad over Lelykracht hebben ook tot het inzicht geleid dat dit een verstandige koerswijziging is.

We zijn trots op wat we samen als organisaties betekenen voor de inwoners van de stad. Ook zijn we trots dat Lelykracht in de belangstelling staat van andere gemeenten en als voorbeeld dient van een nieuwe vorm van samenwerking tussen maatschappelijke instellingen en inwoners”.