Je staat vast weleens stil bij maatschappelijke uitdagingen zoals eenzaamheid bij ouderen, handen tekort bij jouw sportvereniging, beperkt zijn door ziekte of hoe maken we Lelystad steeds een beetje mooier en leuker? Wij willen jou, je vrienden, klasgenoten de uitdaging bieden een oplossing te bedenken voor deze en andere uitdagingen. Wij hebben dagelijks met deze thema’s te maken en dagen jou uit met ons mee te denken en mee te doen. Gebruik je talenten, interesses en bedenk creatieve oplossingen. Heb je zelf een uitdaging, dat kan natuurlijk ook! Wees creatief zodat je jouw/jullie idee kan uitvoeren! Dat is Challenge Up! 

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd
Deze week is bekend gemaakt dat in Lelystad wordt gestart met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Lelystad is 1 van de 38 proeftuinen in Nederland. Welzijn Lelystad heeft samen met Lelykracht- partners, onderwijs en niet te vergeten met jongeren uit de stad een plan ingediend dat is gehonoreerd. Welzijn Lelystad is projectleider van dit actieprogramma.

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft alle gehonoreerde proeftuinen gefeliciteerd en wenst ze, mede namens ZonMw, veel succes met het realiseren van de proeftuinen. “Felicitaties aan alle organisaties die de komende maanden gaan pionieren voor de maatschappelijke diensttijd”, zegt staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis. “De bedoeling van maatschappelijke diensttijd is dat jongeren uit alle sociale lagen zich kunnen inzetten voor andere mensen en goede doelen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is vooral iets voor jongeren zelf, om kennis en praktische ervaring op te doen, maar ook om in contact te komen met andere jongeren en ouderen die ze normaal gesproken niet dagelijks tegen het lijf lopen. Dit kan eraan bijdragen dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Ik heb er vertrouwen in dat de gekozen projecten de samenleving en zeker ook de levens van jongeren die meedoen, op een positieve manier gaan beïnvloeden.”

Doel van het programma
Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd bevorderen we dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. De diensttijd is in ieder geval breed toegankelijk voor alle jongeren.

Het doel is om de maatschappelijke diensttijd zo vorm te geven dat het ook jongeren aantrekt die nu nog niet maatschappelijk actief zijn en/of jongeren stimuleert om dat nog meer te doen. Om dit te bereiken is het nodig voortdurend aan te sluiten bij de diverse perspectieven van jongeren. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt. Voor deze inzet van jongeren aan onze samenleving heeft het kabinet voor 2018 ruim 20 miljoen euro aan subsidiemiddelen beschikbaar gesteld.