“Ik ben blij en trots dat gemeenteraad én het college hun steun hebben toegezegd aan Lelykracht. Men gelooft in de nieuwe beweging die vanuit Welzijn Lelystad, FlevoMeer Bibliotheek, de Kubus en Sportbedrijf Lelystad in gang is gezet”. Aldus Akke Wiersma, een van de bestuurders van Lelykracht.

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli jl. heeft de raad voor dit jaar een subsidie van  € 125.000 toegezegd aan Lelykracht. Best bijzonder, omdat Lelykracht een nieuw gegeven is in Lelystad  dat zijn bestaansrecht nog moet bevestigen. Wij zijn blij met het vertrouwen dat de politiek met dit besluit uitspreekt.

Lelykracht?
Lelykracht staat voor trots op de stad en haar inwoners. Lelykracht wil sociale samenhang en een gevoel van trots voor de eigen stad ontwikkelen. Waarom moet je je verdedigen dat je in Lelystad woont? 

De vier instellingen willen meer dan werken vanuit eigen kracht. De focus ligt op samenwerken aan een programmering die relevant is voor Lelystad en haar inwoners, gericht op sociale cohesie, trots en persoonlijke ontwikkeling. De kracht zit in de co-creatie met de inwoners van Lelystad. Dit wordt zichtbaar in het plan dat samen gemaakt wordt met private partijen, raad, college en inwoners.

Nog dit jaar zal de ‘Trein van Verbinding’ gaan rijden. De aorta van Lelykracht is de locomotief: Het Verhaal van Lelystad. Samen met de inwoners zal in verschillende vormen het verhaal van onze stad en haar inwoners zichtbaar worden. De wagons achter de locomotief zijn: De Talentkwekerij, Lelydance en de Verenigde Straten van Lelystad.

Spot on!
In september start de publiciteitscampagne ‘Ik ben Lelystad’,  waarin Lelykracht op allerlei manieren, offline en online zichtbaar aan de inwoners van Lelystad wordt gepresenteerd.  In de week van 19 – 25 september vinden de eerste Lelykracht-activiteiten plaats. Het programma wordt eind zomer gepresenteerd.