De Dukdalf ~ multifunctionele accommodatie

Na een grondige renovatie is de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) De Dukdalf in Lelystad weer geopend! Het nieuwe wijkcentrum is herbouwd op de plek van het oude buurthuis De Dukdalf aan de Punter 35-27. Er is voor iedereen gelegenheid om kennis te maken van het activiteitenprogramma van De Dukalf. Behalve Welzijn Lelystad zijn het Jeugd- en Gezinsteam, de wijkraad en diverse bewoners actief in De Dukdalf. Het wijkcentrum biedt ook flexplekken voor het Sociaal wijkteam (SWT).

Spreekuren
Er worden wekelijks spreekuren gehouden. Zo is er een wijkspreekuur, er is een financieel spreekuur en ook de wijkraad heeft er een spreekuur.

Lelykracht heeft samen met bewoners rondom het wijkcentrum, Welzijn Lelystad en gemeente Lelystad informatie opgehaald om dit wijkcentrum in te richten naar de wens, van vooral, bewoners. Middels onderzoek met buren en andere wijkbewoners zijn wijkbehoeften opgehaald en is gekeken met netwerkpartners en belanghebbenden uit de wijk hoe de programmering van Wijkcentrum De Dukdalf het beste op de wijkbewoners afgestemd kan worden. Voor, door en met de buurt is het motto!

Meer foto’s op onze Facebookpagina.