Jongeren uit alle sociale lagen zich kunnen inzetten voor andere mensen en goede doelen

In Lelystad wordt gestart met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Lelystad is 1 van de 41 proeftuinen in Nederland. Welzijn Lelystad heeft samen met Lelykracht, partners, onderwijs en niet te vergeten met jongeren uit de stad een plan ingediend dat is gehonoreerd. Welzijn Lelystad is projectleider van dit actieprogramma.

Wat is Challenge Up?
Je staat vast weleens stil bij maatschappelijke uitdagingen zoals eenzaamheid bij ouderen, handen tekort bij jouw sportvereniging, beperkt zijn door ziekte of hoe maken we Lelystad steeds een beetje mooier en leuker? Wij willen jou, je vrienden, klasgenoten de uitdaging bieden een oplossing te bedenken voor deze en andere uitdagingen.

Wij hebben dagelijks met deze thema’s te maken en dagen jou uit met ons mee te denken en mee te doen. Gebruik je talenten, interesses en bedenk creatieve oplossingen. Heb je zelf een uitdaging, dat kan natuurlijk ook! Wees creatief zodat je jouw/jullie idee kan uitvoeren! Check snel alle info op de website van Challenge Up

Bekijk hieronder een voorbeeld van Lelystadse jongeren die een challenge zijn aangegaan tijdens een festival.

Doel van het programma
Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd bevorderen we dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. De diensttijd is in ieder geval breed toegankelijk voor alle jongeren.

Het doel is om de maatschappelijke diensttijd zo vorm te geven dat het ook jongeren aantrekt die nu nog niet maatschappelijk actief zijn en/of jongeren stimuleert om dat nog meer te doen. Om dit te bereiken is het nodig voortdurend aan te sluiten bij de diverse perspectieven van jongeren. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt. Voor deze inzet van jongeren aan onze samenleving heeft het kabinet voor 2018 ruim 20 miljoen euro aan subsidiemiddelen beschikbaar gesteld.