Babbelbox

Om te weten wat er leeft in Lelystad, praten we veel met de inwoners en zetten we ook geregeld de babbelbox in. Zo zorgen we dat we programma’s maken waar behoefte aan is en die de stad krachtig en bruisend maken.


De babbelbox in 2017
Zo ook tijdens de nieuwkomersdag van de gemeente Lelystad op 24 juni 2017. Een dag voor nieuwe bewoners van Lelystad.

De babbelbox in 2016
Waar ben je trots op in Lelystad? En wat zou je willen veranderen aan de stad? Deze twee vragen stelden we aan bezoekers van onze babbelbox. Tijdens LelySTART 2016 was de babbelbox op tal van plekken te vinden. Daarna is deze een week lang op tournee gegaan. Ruim tachtig Lelystedelingen, jong en oud, hebben ongebreideld hun mening gegeven aan de babbelbox. Zo kregen we een goede eerste indruk van de Lelystedeling, zijn trots en zijn wensen.