Buurtpicknick Fjordpark een groot succes

Het weer droeg zeker bij aan de gezellige sfeer van de buurtpicknick 4 juli 2018 in het Fjordpark. 450 wijkbewoners kwamen op het evenement af. Er was genoeg te doen voor jong en oud; springkussens, bloemschikken, oud- Hollandse spellen en de tijd om gezellig met elkaar praten. Het buurtkunstwerk, waar ter plekke samen met de bezoekers aan is gewerkt, krijgt nog deze week een vaste plaats in het Fjordpark.

De organiserende partijen zijn met de wijkbewoners in gesprek gegaan en mensen hebben zich ingeschreven voor de burendag én om mee te denken: hoe kunnen we nog meer van dit soort verbindende activiteiten organiseren in de wijk.

Op het podium werd voorgelezen en muziek gemaakt door medewerkers van Kubus, Bibliotheek en de Uiterton. Het eten en drinken, verzorgd door Samen en Sociaal was gratis voor bezoekers en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt! En niet te vergeten DJ Dé de Haas die zijn passie, plaatjes draaien, ook aan een groter publiek kon laten horen.

Van 09.00 tot 17.00 uur heeft een grote groep vrijwilligers hard gewerkt om alles mogelijk te maken en achteraf weer op te ruimen. Hartelijk dank hiervoor!

De organisatie was in handen van Lelykracht, Ido Lelystad, Stichting Samen en Sociaal, Welzijn Lelystad, Loods 32 en bewoners uit de wijk en is mede gefinancieerd door Mensen maken de buurt en het VSB fonds.

Enkele reacties van wijkbewoners: Leuk om spontaan aantal activiteiten in de openlucht te ervaren, een hele liefdevolle verzorging van de leiding, wat een super leuke gezellige dag hebben mijn kinderen en ik gehad, mijn kinderen hebben zich prima vermaakt en lekker gegeten. 

Meer foto’s op onze Facebookpagina.