Jongeren uit alle sociale lagen zich kunnen inzetten voor andere mensen en goede doelen

In Lelystad wordt gestart met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Lelystad is 1 van de 38 proeftuinen in Nederland. Welzijn Lelystad heeft samen met Lelykracht, partners, onderwijs en niet te vergeten met jongeren uit de stad een plan ingediend dat is gehonoreerd. Welzijn Lelystad is projectleider van dit actieprogramma.

Wat is Challenge Up?
Je staat vast weleens stil bij maatschappelijke uitdagingen zoals eenzaamheid bij ouderen, handen tekort bij jouw sportvereniging, beperkt zijn door ziekte of hoe maken we Lelystad steeds een beetje mooier en leuker? Wij willen jou, je vrienden, klasgenoten de uitdaging bieden een oplossing te bedenken voor deze en andere uitdagingen.

Wij hebben dagelijks met deze thema’s te maken en dagen jou uit met ons mee te denken en mee te doen. Gebruik je talenten, interesses en bedenk creatieve oplossingen. Heb je zelf een uitdaging, dat kan natuurlijk ook! Wees creatief zodat je jouw/jullie idee kan uitvoeren!

Beloning
Voor deelname aan een Challenge ontvang je een beloning in de vorm van een Coin. Een Coin heeft een waarde van € 4,50. Je ontvangt 1 Coin per uur met een maximum van € 90 per Challenge. Deze zijn binnenkort inwisselbaar in de webshop. Check snel alle info op de website van Challenge Up

Doel van het programma
Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd bevorderen we dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. De diensttijd is in ieder geval breed toegankelijk voor alle jongeren.

Het doel is om de maatschappelijke diensttijd zo vorm te geven dat het ook jongeren aantrekt die nu nog niet maatschappelijk actief zijn en/of jongeren stimuleert om dat nog meer te doen. Om dit te bereiken is het nodig voortdurend aan te sluiten bij de diverse perspectieven van jongeren. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt. Voor deze inzet van jongeren aan onze samenleving heeft het kabinet voor 2018 ruim 20 miljoen euro aan subsidiemiddelen beschikbaar gesteld.