Moeders willen een bruisende stad voor hun tieners

Succesvolle start van Moeders van Lelystad

Afgelopen maand zijn wij gestart met de eerste vier bijeenkomsten van het nieuwe project ‘Moeders van Lelystad’. We hebben gesproken met verschillende moeders over wat er nodig is om hun tieners nog beter te laten opgroeien in de stad. Wat blijkt? Er is behoefte aan goede stageplekken, maar ook aan meer levendigheid, feestjes voor tieners en een plek om na schooltijd samen te komen. Moeders zijn vooral op zoek naar hoe zij het beste met hun tieners in gesprek kunnen gaan over Sociale Media en hoe zij tijd voor zichzelf kunnen maken.

“Tijdens de eerste bijeenkomsten zijn positieve punten als ook verbeterpunten ingebracht”, vertelt Sacha de Ruiter, projectleider van Moeders van Lelystad. “De moeders ervaren de stad nu veiliger dan in hun eigen jonge jaren. Hoewel veiligheid minder een issue lijkt, is onderwijs dat wel. Het vinden van een stageplek voor tieners blijkt bijvoorbeeld erg moeilijk. Moeders van allochtone kinderen ervaren dat discriminatie hierbij een rol speelt. Voor opgroeiende kinderen is kennismaken met werkend Lelystad van groot belang en het is dus goed dat het boven water komt dat stagelopen niet voor iedereen is weggelegd in Lelystad.”

Zelf maken de moeders zich zorgen over de Sociale Media en tieners. “Moeders weten niet goed hoe zij hiermee om moeten gaan. Ze kennen de gevaren van dit medium, maar op welke manier kun je hier het beste over in gesprek gaan met je zoon of dochter”, licht Sacha toe. Ook zijn moeders op zoek naar hoe zij tijd voor zichzelf kunnen maken om een goede balans te vinden tussen thuis, de zorg voor kinderen en (vrijwilligers)werk.

Smoothiebar en feestjes
Marije van Poelgeest gaf zich als één van de eersten op voor Moeders van Lelystad en ging meteen actief aan de slag voor het project. “Ik heb mijn dochter een enquête laten houden onder haar vriendinnen om erachter te komen wat zij missen in Lelystad”, vertelt Marije. “Zij hebben duidelijk behoefte aan een plaats om na schooltijd samen te komen; een smoothiebar of een plek waar ze voor een klein prijsje kunnen highteaën. Ook missen ze feestjes en evenementen speciaal voor tieners. Nu lopen ze in hun vrije tijd door de stad: winkel in, winkel uit. Dat vind ik geen goede zaak.” Lees hier het complete interview met Marije.

Vervolg in oktober
“De uitkomsten van de eerste vier bijeenkomsten gaan we nu analyseren, zodat we met de juiste vragen en stellingen het vervolg in oktober kunnen organiseren”, legt Sacha uit. “In 2018 staat een eerste concrete actie gepland. Dit moet een actie zijn waar kinderen in de leeftijd van 10 tot 17 jaar daadwerkelijk baat bij hebben en waardoor (op)groeien in Lelystad nog beter wordt. Overigens weten vaders natuurlijk net zo goed wat kinderen nodig hebben om beter op te groeien. Voor de opstart van het project hebben we voor moeders gekozen, maar de komende maanden benaderen we zeker ook vaders.”